Uppdaterad 3/3-08!        Uppdaterad 3/3-08!

Välkommen till Kennel Dobra Dozor!

Vi, jag och djuren, bor strax norr om den lilla byn Ballingslöv, som i sin tur ligger ca 15 km norr om Hässleholm. (I norra Skåne.)

 

Alla mina djur, just nu 3 hundar och 2 katter,

bor ihop med mig, som familjemedlemmar.

 

Min uppfödning är i liten skala, huvudsakligen för att tillgodose mitt eget återväxtbehov av mentalt och exteriört sunda och harmoniska hundar med god arbetskapacitet.

Väl genomtänkt och planerad för det ändamål rasen är avsedd för.

 

Avelsdjuren är alltid meriterade.  De har visat god arbetsförmåga.  Är skottfasta och HD-fria.

 

Mycket tid och omsorg läggs ner på valparna,

som växer upp i hemmiljön.

 

Carola Krüger, Pl 2279, Tockarp

281 97 Ballingslöv

Tel: 0451 - 311 71 alt. 076 - 234 12 03