Mina 3 hundar just nu.

              

          Tjh Dobra Dozor Kosmos,  Korad Tjh Dobra Dozor Romanenka,  Dobra Dozor Hitraja Rasja.

Äldst nu är Kosmos, född 98 08 07.   En tämligen ”galen” hund som har mycket hyss för sig.   Alltid är pigg och glad och beredd att ställa upp på vad som helst.   

Kosmos är Tjänstehund FV, naturligtvis mentalbeskriven, klarade korningens mentaldel med glans, 225p, men får inte titeln korad då han är HD-belastad, (något som han dock inte vet om.) har Cert på utställning, tränar, förutom Tjh, spår och sök. 

 

Sedan kommer Romanenka, Rommie, född 2000 05 26.   Hon flyttade till Norge som valp.   Där har hon bl.a. grundtränats till brandvarningshund. Rommie kom tillbaka till mig i mars 2003 då ägaren p.g.a. akut sjukdomsfall inte ansåg sig kunna ta hand om henne på ett tag.  

Rommie är Korad, utställd med 1:a Ökl, är Uppfl. ur Akl spår och Tjh Bev FV.

Rommie är nu tillbaka hos sin ordinarie ägare, som sköter träningen.   Varpå jag skördar lagrarna. (Åtminstone tills vidare.) 

 

Så har vi påläggskalven i senaste kullen.  Hitraja Rasja, född 2003 06 22.  Hon har bara hunnit med lite grand ännu.  Vi tränar lite spår, ljudmarkeringar och har börjat LITE med lydnaden.

Hon är hittills utställd 3 gånger officiellt med utmärkt resultat. Bl.a. 2 cert och BIS 3:a som bäst.

Mentalbeskrivningen klarades av 4:e september 2004.