Valpar är planerade till sommaren 2008!

 


DDK,No,IntUCh, KBHV-05,-06,-07, DKKV-05,-06,-07, KLBV-05,-06, KLBCH, DKJUBV-07 Boris
F. 2004 01 26, HD B

Korad, Lp I, Sph II, SUCH Dobra Dozor Hitraja Rasja, F. 20030622,  HD A, AD 0.