Resultat

2005

2004

 Vandringspris                                    

Belöningen för att erövra ett Vandringspris för alltid är att man måste skänka ett nytt.

Det förra jag skänkte hette Dante’s Vpr  ck 128.jpg (62616 byte) till Årets Bästa Brukshund, 

var en klocka i svart med blästrat klubbmärkeshuvud, och gick 91 till 00.

Det nya heter Kennel Dobra Dozor’s Vpr. till Årets Bästa Brukshund och är en träplatta med en snidad relief av ett svartinghuvud.   Även detta går i 10 år, med början 2001 och det ekipage som har flest inteckningar efter periodens slut erövrar priset för alltid.   En miniatyr av priset erhålles som följepris varje år.

 ck 125.jpg (74027 byte)

Statuter

Tävlingstid: Kalenderår.

Priset tävlas om under en 10-årsperiod, med början år 2001.

Priset tillfaller för alltid den förare, eller hund, som under denna tid har erhållit flest inteckningar.   Förare med mer än en hund får räkna resultat på samtliga hundar, likaväl som hund med mer än en förare får räkna resultaten på samtliga förare.

Vid samma slutpoäng vinner högsta genomsnittspoäng för de räknade tävlingarna.

Förare som önskar tillgodoräkna sig resultat skall inom 1 månad från efter tävling eller prov meddela detta till prisets instiftare.  (Adr. enl. tidigare.)

Vissa poäng, s.k. Grundpoäng (markerade GP), kommer att få tillgodoräknas från år till år, under förutsättning att ytterligare något resultat från tävlingsåret finns att redovisa.

POÄNGBERÄKNING

Godkänt karaktärsprov

GP

5 p

Genomförd Mentalbeskrivning (MH)

GP

7 p

Godkänt resultat Bruksprov alt. IPO

(I Ekl och IPO III får 5 resultat räknas. I övriga klasser 2.) 

 

5 p

Uppflyttad till nästa klass  (1 resultat per grupp.)

 

10 p

Certifikatpoäng

 

12 p

Certifikat

 

15 p

Brukschampionat

 

25 p

Tjänstehundscertifikat FV, HV, RV

GP

15 p

Godkänd mentaldel korning

GP

10 p

Godkänd exteriördel korning

GP

5 p

Titel KORAD

GP

5 p

Deltagande i DM för Tjänstehundar

 

10 p

Deltagande i SM för Tjänstehundar

 

20 p

Deltagande i SM för Brukshundar

 

20 p

Svart Terriermästerskap för Brukshundar  (Procentuell 1:a)

 

5 p

Svart Terriermästerskap för Brukshundar  (Procentuell 2:a)

 

4 p

Svart Terriermästerskap för Brukshundar  (Procentuell 3:a)

 

3 p